I Melhus kommune er det lagt til rette for at helsepersonell med ambisjoner om kompetanseheving og fagbrev, får muligheten til å nå målene sine.