Inngår samarbeid med KLP

Inngår samarbeid med KLP

Prosjektet «Sammen om framtidens helsetjenester» i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner jobber med innovasjon i helsesektoren. Nå er prosjektet og KLP partnere.  Rådmann i vertskommunen Melhus, Katrine Lereggen, signerer samarbeidsavtalen med KLP på vegne av...

les mer
– Det er mange fordeler med langvakter

– Det er mange fordeler med langvakter

På korttidsavdelingen på Buen har de ansatte vært med på et forsøk med lengre vakter. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen er godt fornøyd med den nye turnusen. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen mener det er mange fordeler med å jobbe langvakter. Foto: Melhus...

les mer