Beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal er vårt fokus.

Prosjektet ›

Organisering ›

Jobbe hos oss ›

Kontakt ›

Om oss

Prosjektet Sammen om framtidens helsetjenester skal bidra til å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Målet er å øke attraktiviteten til helsearbeidsplasser i våre tre kommuner.

Prosjektet ble etablert i 2020 og eies av kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Prosjektet har ansvar for gjennomføring av 5 delprosjekter; heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, arbeidsvilkårspolitikk og kommunikasjon og omdømmebygging. Prosjektet løper i første omgang ut 2023.   

I gjennomføringen av prosjekt og delprosjekter er det inngått kontrakter med leverandørene SINTEF, NTNU, Nord Universitet, Adresseavisen og Framlent. I tillegg arbeides det tett sammen med KS Trøndelags fylkessatsing på Kvalitet i helsetjenesten og den nasjonale satsningen KS Jobbvinner som arbeider med rekrutteringsstrategier til helsesektor på oppdrag i fra Helsedirektoratet.

Prosjektet drives av en prosjektleder, tre lokale prosjektledere og tre delprosjektledere. Prosjektet har et tett samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen lokalt. Alt vi gjør i prosjektet skal være i trepartssamarbeid og gjennomført som medarbeiderdrevet innovasjon. Vi arbeider kontinuerlig med å involvere alle ansatte på avdelinger i prosjektet slik at de gode løsningene utvikles i praksisfeltet, til beste for våre 32000 innbyggere. 

Prosjektet

Kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal stilte seg alle det samme spørsmålet;

Hvordan opprettholde bemanningen i helsesektoren og rekruttere til helsesektoren nå og i et framtidsperspektiv.

Utfordringen er nasjonal og kan beskrives som en samfunnsutfordring. Tilgang på arbeidskraft er mindre enn brukerbehovet. Hvordan skal våre tre kommuner posisjonere oss iht denne utfordringen. Ved å etablere prosjektet tar kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal grep iht utfordringen og forsøker systematisk å teste ut alternative løsninger for å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte sammen med forskningsmiljøer.

Aktuelt

Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Da Inger Agnete Sandøy startet i Skaun hjemmetjeneste hadde hun over 30 års erfaring bak seg. Likevel mener hun det var givende å få utdelt en mentor.  – Selv om jeg har jobbet lenge i samme yrke, så er det fint å ha noen å støtte seg på. Å ha en person som jeg...

les mer
– Det er mange fordeler med langvakter

– Det er mange fordeler med langvakter

På korttidsavdelingen på Buen har de ansatte vært med på et forsøk med lengre vakter. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen er godt fornøyd med den nye turnusen. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen mener det er mange fordeler med å jobbe langvakter. Foto: Melhus...

les mer
– De er aldeles uerstattelige!

– De er aldeles uerstattelige!

Inne på Hjemmehjelpstjenestens base i Midtre Gauldal putrer det i kaffetrakteren lenge før morgenmøtet starter klokken åtte. Trykk her for å lese hele artikkelen

les mer

Prosjektorganisering

Styringsgruppe - prosjektansvarlig
Arve Skjærvø, leder, Melhus.
Bodil Brå Alsvik, nestleder, Midtre Gauldal.
Svein Olav Johnsen, Midtre Gauldal, Anne Lise Klemmetvoll, HTV Midtre Gauldal, Albert Adrian Verhagen, Melhus, Elin Johansen, HTV Melhus, Asbjørn Strømmen, Skaun, Gunnhild Landrø, Skaun, Lena Halseth HTV Skaun, Marit Løvseth Seehuus, HTV Melhus, vara, Liv Ågot Hågensen, HTV Skaun, vara, Margrethe Sesseng Fløttum, HTV Midtre Gauldal, vara
Prosjektledelse - operativt ansvar for prosjekt
Prosjektleder
Svein Jarle Midtøy

Lokale prosjektledere
Stine Vinsnesbakk, lokal prosjektleder Melhus kommune (50% stilling finansiert av prosjekt)
May Snefrid Syrstad, lokal prosjektleder Skaun kommune (50% stilling finansiert av prosjekt)
Anne Grete Rognes, lokal prosjektleder Midtre Gauldal kommune (50% stilling finansiert av prosjekt) 

Lokale prosjektledere skal innenfor prosjektrammen sikre at definerte lokale tiltak blir gjennomført. Dette sammen med prosjektleder, interkommunal prosjektgruppe, lokal prosjektgruppe og ansatte innenfor helse og omsorgstjenesten i kommunen. Lokal prosjektleder skal videre opptre systematisk og være handlingsorientert.

Regional arbeidsgruppe - faglig støtte i lokale prosesser
Svein Jarle Midtøy, leder, Stine Vinsnesbakk, Anne Grete Rognes, May Snefrid Syrstad, Kari Ingstad, Thale K. Andersen, Sissel Kvam, Ingvild Reinskou (Adresseavisen), Hildegunn Andreassen (strategisk partner)
Lokale arbeidsgrupper - gjennomføre lokale tiltak
Melhus Stine Vinsnesbakk, leder, Bernt A. Moshaug, Bente Hustad, Kjersti Stenvig, Kristin Grindstuen, Ann Sylvi Haugen Storvold, Marit Seehuus HTV, Maria Olsen HVO

Skaun May Snefrid Syrstad, leder, Hilde Offstad, Bodil Wilmann, Anne Berit Larsen, Berit Solstad PTV, Randi Kjøren, Grethe Renee Økdal PTV

Midtre Gauldal Anne Grete Rognes, leder, Ingeborg Vongraven, Norunn Stenbro, Heidi Bråthen PTV, Anne Lise Klemmetvoll PTV, Tine Rise HVO

Delprosjektgrupper - gjennomføre lokale tiltak i delprosjekter
Heltidskultur: arbeidsgrupper i pilot Melhus korttidsavdeling, pilot Skaun langtidsavdeling, pilot Midtre Gauldal hjemmetjenesten

Faglig utvikling: bruker etablerte strukturer som lokale arbeidsgrupper og HMS-utvalg/HMS-grupper/arb.miljø.grupper

Veiledningssystem: bruker etablerte strukturer og partnere

Lønns- og arbeidsvilkårspolitikk: Gunnhild Landrø, leder, Siv-Tove Klefstad, Bodil Brå Alsvik, Magni Rise Stølen, Arve Skjærvø, Kjersti Karlgård

Kommunikasjon og omdømmebygging: Kristine Frøset, Kirsten Øyås Berg, Lars Erik Sira, Stine Vinsnesbakk, Siv-Tove Klefstad, Hilde Offstad, Magni Rise Stølen, Margrethe Sesseng Fløttum, Tore Wolden, Wenche, Jorunn Marie Svardal, Anne Grete Rognes, Ingvild Reinskou (Adresseavisen)

Hvordan er det å jobbe hos oss

 I våre tre kommuner vil ansatte være del av en heltidskultur i helsesektor. Dette innebærer at vi arbeider for at alle ansatte skal ha store stillinger. Vi arbeider også med å tilby ansatte systematisk faglig utvikling, både individuelt og kollektivt på avdelinger. Videre tilbyr vi nyansatte en mentor som skal støtte en sosialt og faglig på arbeidsplassen det første året.  Prosjektet arbeider aktivt med å øke attraktiviteten til helsearbeidsplasser i våre tre kommuner. I det store bildet er dette en stor jobb men vi har troen på at et tett samarbeid med ansatte der ansatte selv kommer fram til de gode løsningene gjennom medarbeiderdrevet innovasjon, skal gi resultater på sikt.   
I gjennomføringen av prosjekt og delprosjekter er det inngått kontrakter med leverandørene SINTEF, NTNU, Nord Universitet, Adresseavisen og Framlent. I tillegg arbeides det tett sammen med KS Trøndelags fylkessatsing på Kvalitet i helsetjenesten og den nasjonale satsningen KS Jobbvinner som arbeider med rekrutteringsstrategier til helsesektor på oppdrag i fra Helsedirektoratet.

Prosjektet drives av en prosjektleder, tre lokale prosjektledere og tre delprosjektledere. Prosjektet har et tett samarbeid med Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Fellesorganisasjonen lokalt. Alt vi gjør i prosjektet skal være i trepartssamarbeid og gjennomført som medarbeiderdrevet innovasjon. Vi arbeider kontinuerlig med å involvere alle ansatte på avdelinger i prosjektet slik at de gode løsningene utvikles i praksisfeltet, til beste for våre 32000 innbyggere. 

– Ved å kutte de små stillingene, ble vi færre ansatte – med større stillinger. Dette har ført til en større trygghet på jobb. Man får bedre oversikt når de ansatte er på jobb fire, fem dager i uken, og ikke bare to. Kontinuiteten blir så mye bedre. Det er rett og slett en drøm altså.
Berit Solstad

Hjelpepleier, Skaun kommune

– Vi trenger stabile og flinke folk – folk som blir værende. Vi må framsnakke kommunehelsetjenesten, for det er faktisk veldig fint å jobbe her. Det blir en annen ro mellom oss kollegaene, stemningen blir bedre for både personell og pasienter. Heltidskultur og langvakter, spesielt i helg, tror hun er en del av løsningen for å gjøre kommunene til attraktive arbeidsgivere for flere.
Vibeke Engelsås Kolvik

Sykepleier, Melhus kommune

– Det er veldig mange og store, faglige utfordringer hos oss, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Du må kunne litt om alt. Vi har dessuten avdelinger som er som minisykehus, for eksempel rehabiliteringsavdelinger hvor du får prøvd absolutt alt du har lært. Jeg tror utdanningen av mentorer får mye å si for dem som ansettes i disse tre kommunene fremover.
Liv Sæther Flå

Sykepleier og mentor, Midtre Gauldal kommune

– Våre tre kommuner representerer over 32000 innbyggere, og alle innbyggerne forventer å få levert kvalitetsmessig gode tjenester – både nå og i et fremtidsperspektiv. Det holder ikke å bare si at man har godt arbeidsmiljø, god faglig dekning og en robust tjeneste, vi må vise at vi faktisk har det – og det er det dette prosjektet skal bidra til. Bli med oss å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester!
Svein Jarle Midtøy

Prosjektleder

Ledige stillinger

Vil du jobbe sammen med oss i Melhus kommune?

Vi har et godt arbeidsmiljø, og trenger stadig nye, dyktige medarbeidere som vil være med på å forme morgendagens Melhus.

Se alle stillinger i Melhus kommune her

Vil du jobbe sammen med oss i Skaun kommune?

Se ledige stillinger hos Skaun kommune

Se alle stillinger i Skaun kommune her

Jobbe i Midtre Gauldal kommune?

Se ledige stillinger hos Midtre Gauldal kommune

Se alle stillinger i Midtre Gauldal kommune her

Kontakt oss

Ta kontakt med oss ved å legge igjen beskjed i skjemaet.