På korttidsavdelingen på Buen har de ansatte vært med på et forsøk med lengre vakter. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen er godt fornøyd med den nye turnusen.

Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen.
Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen mener det er mange fordeler med å jobbe langvakter. Foto: Melhus kommune/Lars Erik Sira.

– Jeg trives godt med langvakter i helgene. Jeg syns jeg får fulgt opp pasientene bedre når jeg har dem gjennom hele helga. Noen vakter kan føles litt lange, men det er normalt. Man kan bli sliten av en vanlig dagvakt også. Men generelt sett er jeg ikke noe mye mer sliten nå enn jeg var før, sier Anne Solveig Johnsen, hjelpepleier på Buen helse- og omsorgssenter i Melhus kommune.  

De ansatte på korttidsavdelingen på Buen helse- og omsorgssenter begynte med langvakter i koronatida. For å hindre smittespredning ble arbeidet organisert med jobbing i team som gikk lange vakter. Mange av de ansatte opplevde at det var mye positivt med de lange vaktene. Da pandemien roet seg ned, fortsatte avdelingen i et pilotprosjekt med langvakter i helgene, gjennom prosjektet Sammen om framtidens helsetjenester.  

Normalen i helsevesenet er åtte timers vakter med jobbing hver tredje helg. Ved å øke lengden på vaktene i helgene til 12,5 timer er en av gevinstene at de ansatte isteden jobber hver fjerde helg. 

Har gått opp til 100 prosent 

Anne Solveig var i utgangspunktet fornøyd med å jobbe deltid i 79 prosent stilling. Gjennom piloten med langvakter fikk hun muligheten til å gå opp til 100 prosent.  

– Jeg så for meg at 100 prosent egentlig ikke var aktuelt. Men da jeg først gikk opp til 100, så tenkte jeg: «Hvorfor har jeg ikke gjort dette før?», sier hun. 

– Det fine med langvakter og heltidsstilling er at vi nå jobber hver fjerde helg. Jeg vet ikke om jeg hadde vært like fornøyd hvis jeg hadde gått hver tredje helg. Om du jobber i full stilling og er på jobb hver tredje helg, føler du fort at du er på jobb hele tida. 

Det er flere fordeler ved en større stilling, mener Anne Solveig. 

– Etter å ha gått opp til 100 er jeg mer på jobb. Det har gjort at jeg har blitt tryggere i jobben og blitt mer sjølsikker. Når du ikke er så ofte på jobb, kan du fort gå glipp av mye informasjon. Nå føler jeg at jeg har bedre oversikt.  

– Jeg syns det er bra at vi prøver å få til en heltidskultur. Da kan vi kvitte oss med små stillinger og redusere bruken av vikarer. Forsøket med langvakter har ført til at flere jobber 100 prosent. Det er positivt. Og vi som jobber heltid får en lønn du kan leve av, sier Anne Solveig.  

Bra for de ansatte og bra for pasientene 

På korttidsavdelingen på Buen bor mennesker som ikke er friske nok til å bo hjemme. Det er stort spenn i hvilke helseproblemer og sykdommer pasientene har. Noen er ferdigbehandlet på sykehus, men trenger opptrening eller tilsyn, mens andre for eksempel kan ha vansker med å ta til seg næring. 

– Vi har et veldig godt arbeidsmiljø. Vi støtter hverandre og lærer av hverandre. Lange vakter gjør at vi har flere fagfolk med kompetanse på jobb. Vi får bedre kontinuitet gjennom helga og er flere til å dele på ansvaret. Vi er fortsatt avhengig av vikarer i tillegg, men færre nå enn før, sier Anne Solveig. 

– Lange vakter i helgene er også positivt for pasientene. De ser de samme fjesene gjennom hele helga, og det blir færre å forholde seg til. Det er bra for dem, legger hun til.  

– De fleste liker langvaktene 

– Jeg har inntrykk av at de fleste av kollegaene mine på Buen syns det er greit med langvakter i helgene, sier Anne Solveig.  

– Jeg tror de fleste mener at det er nok med to langvakter på rad i helga. Tre kan bli tøft. De fleste syns det er toppers med de ekstra fridagene, legger hun til. 

Å få turnusen til å gå i hop er et puslespill. Det er mange ønsker og hensyn å ta, og det er vanskelig å gjøre alle til lags.  

– For å lykkes med langvakter, er det viktig med turnuser de ansatte er fornøyd med. Hun som skriver turnus hos oss kan ikke innfri alle ønsker, men er dyktig til å få det til sånn at alle blir fornøyde til slutt, sier Anne Solveig.  

Innføringen av langvakter i helgene har vært så positiv at de fleste ansatte også har begynt å gå en langvakt i enkelte ukedager.

Sammen om framtidens helsetjenester

Melhus kommune er en del av et interkommunalt helseprosjekt sammen med Skaun kommune og Midtre Gauldal kommune. Målet for prosjektet er å sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester i eierkommunene.

Buen helse- og omsorgssenter. Foto: Melhus kommune/Lars Erik Sira.