Hverdagen for de ansatte på Skaun bo- og aktivitetstilbud er aldri uten godt humør, med godt faglig og sosialt fellesskap. Det gjør at både ansatte og ikke minst beboere trives, mener Karin, Einar og Dagrun.