Kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal stilte alle det samme spørsmålet; hvordan beholde og rekruttere flere ansatte innen helse- og omsorgstjenesten? Gjennom et felles prosjekt skal de nå gjøre seg mer attraktive for helsepersonell og ruste seg for framtiden.


– Vi trenger stabile og flinke folk – folk som blir værende. Vi må framsnakke kommunehelsetjenesten, for det er faktisk veldig fint å jobbe her, sier sykepleier Vibeke Engelsås Kolvik som jobber i Melhus i kommune.

Befolkningen i Norge lever stadig lengre, og det blir flere brukere med ulike behov i alle aldre. Det betyr at kommunenes egne helsetjenester forblir kritisk viktige i årene som kommer. Det er her man ivaretas når man ikke lenger klarer alt selv – det være seg på helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger eller ved hjelp av hjemmetjenesten.

Da er det også viktig at arbeidskraften er der.

Et løft for alle

Som i resten av landet, er det også i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal ofte vanskelig å fylle de stillingene som blir utlyst innen helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder spesielt sykepleierstillinger, men også andre fagstillinger innen helse.

Ettersom disse tre trønderkommunene allerede hadde en kultur for samarbeid på ulike tjenesteområder, og nå opplevde de samme rekrutteringsutfordringene, ble prosjektet etablert i fellesskap.

Målet er å beholde og videreutvikle ansatte, i tillegg til å tiltrekke seg nye kollegaer.

– Våre tre kommuner representerer over 32000 innbyggere, og alle innbyggerne forventer å få levert kvalitetsmessig gode tjenester – både nå og i et fremtidsperspektiv, sier Svein Jarle Midtøy.
Han er prosjektleder for prosjektet Sammen  framtidens helsetjenester.

Prosjektets fem fokusområder

  • Heltidskultur: flere heltidsstillinger for å bygge robuste fagmiljøer, færre deltidsstillinger
  • Faglig utvikling: livslang læring, tid til faglig utvikling inn i turnus
  • Veiledningssystem: mentor for nyansatte, kvalitetssikret veiledning av praksisstudenter
  • Lønns- og arbeidsvilkårspolitikk: konkurransedyktige vilkår som hensyntar livssituasjon
  • Kommunikasjon og omdømmebygging: fortelle historiene om hva kommunene har og kan tilby

Gir trygghet for både ansatte og brukere

– Jeg brenner for fokuset prosjektet har satt på heltidskultur, fordi jeg selv har jobbet uønsket deltid i mange år, forteller hjelpepleier Berit Solstad.

Hun jobber på Rossvollheimen helse- og omsorgssenter i Skaun kommune, og avdelingen hennes er pilotavdeling for heltidskultursatsningen. Som et resultat av målet om å skape heltidskultur på arbeidsplassen, ble stillingsprosenten hennes økt.

 Ved å kutte de små stillingene, ble vi færre ansatte – med større stillinger. Dette har ført til en større trygghet på jobb. Man får bedre oversikt når de ansatte er på jobb fire, fem dager i uken, og ikke bare to. Kontinuiteten blir så mye bedre. Det er rett og slett en drøm, altså, smiler Berit.


Hun får støtte fra Vibeke Engelsås Kolvik, sykepleier på Buen helse- og omsorgssenter i Melhus kommune. Hun trekker også frem innføringen av langvakter som et positivt bidrag inn mot arbeidsmiljøet. Å jobbe fra åtte om morgenen til halv ni om kvelden kan høres lenge ut, men gir til gjengjeld de som jobber en veldig god oversikt, forteller Vibeke og utdyper;

– Det blir en annen ro mellom oss kollegaene, stemningen blir bedre for både personell og pasienter. Heltidskultur og langvakter, spesielt i helg, tror hun er en del av løsningen for å gjøre kommunene til attraktive arbeidsgivere for flere. I tillegg har hun stor tro på mentor- og veiledningsordningen prosjektet har initiert.

Skal tiltrekke seg verdifull arbeidskraft

Vibeke går nå i opplæring for å kunne være både mentor for nyansatte og veileder for sykepleiestudenter og videregåendeelever i praksis hos dem. Tanken er at jo bedre ivaretatt nyankomne føler seg, jo større er sjansene for at de blir værende i kommunene.

– Det å få lære hvordan man skal ta vare på folk slik at de får lyst til å bli, er kjempestas å være en del av, sier Vibeke engasjert.

Én av dem som får mentoropplæring i Midtre Gauldal, er sykepleier i hjemmetjenesten, Liv Sæther Flå.

– Jeg tror utdanningen av mentorer får mye å si for dem som ansettes i disse tre kommunene fremover, sier hun.


Liv tror ikke at kommunehelsetjenesten står høyt på ønskelisten hos nyutdannede sykepleiere, som tenker at det er på sykehus de faglige utfordringene er størst. Den oppfatningen ønsker hun å komme til livs.

– Det er veldig mange og store, faglige utfordringer hos oss også, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Du må kunne litt om alt. Vi har dessuten avdelinger som er som minisykehus, for eksempel rehabiliteringsavdelinger hvor du får prøvd absolutt alt du har lært.

I hjemmesykepleien møter hun selv på nye ting hver eneste dag. Selv om ruten er lagt, kan det bli mange avvik i løpet av en vakt, og hun finner glede i utfordringene arbeidshverdagen hennes byr på.


– Du reiser ut og har alt mulig av faglige og tekniske gjøremål. De som ikke er i stand til å komme seg på et legekontor, må jo få denne hjelpen hjemme. Hverdagen min byr derfor på ulike oppgaver hver eneste dag, sier Liv.

Prosjektleder Midtøy håper at strategien med de fem fokusområdene gjør at flere ser fordelene ved å jobbe i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal nå og i årene som kommer.

Arbeidet startet i 2020, og frem til utgangen av 2023 skal ansatte i de tre kommunene jobbe sammen for å nå målet om å beholde og videreutvikle ansatte, og å tiltrekke seg nye kollegaer i helsesektoren.

– Det holder ikke å bare si at man har godt arbeidsmiljø, god faglig dekning og en robust tjeneste, vi må vise at vi faktisk har det – og det er det dette prosjektet skal bidra til, sier han avslutningsvis.

Prosjektets samarbeidspartnere

Med seg på laget har det interkommunale prosjektet SINTEF, NTNU, Nord Universitet, KS, arbeidstagerorganisasjoner, Jobbvinner, Adresseavisen, Statsforvalteren, DistriktsForsk og Regionalt Forskningsfond.

Sammen utgjør de en forskjell for å finne de gode løsningene gjennom medarbeiderdrevet innovasjon.

-Bli med oss å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester, avslutter prosjektleder Svein Jarle Midtøy.