Prosjektet «Sammen om framtidens helsetjenester» i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner jobber med innovasjon i helsesektoren. Nå er prosjektet og KLP partnere. 

Rådmann i vertskommunen Melhus, Katrine Lereggen, signerer samarbeidsavtalen med KLP på vegne av Sammen om framtidens helsetjenester Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner. Foto: Svein Jarle Midtøy.

Spesialrådgiver for arbeidsliv i KLP, Alexander Vistnes, forteller at KLP allerede er involvert i mange samfunnsprosjekter i norske kommuner og helseforetak. Nå blir kommune- og helse-Norges pensjonsselskap med på å finansiere prosjektledelsen av prosjektet, og sikre at det går over i en implementeringsfase i drift.

– Kommunene trenger arbeidskraft fremover, spesielt innenfor helsesektoren. Resultatene kommer først og fremst til nytte for de tre kommunene, men vi kommer også til å sørge for at andre kommuner også kan dra nytte av dette prosjektet, sier Vistnes.

Skal beholde arbeidskraften i kommunene

Prosjektet, som ble etablert i 2020, går ut på å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektoren i de tre kommunene ved hjelp av radikal innovasjon og skal bruke en verktøykasse som har blitt utviklet sammen med NTNU, Sintef, Nord Universitet og Jobbvinner.

– Prosjektet skal i 2024-2025 ta heltidskultur, faglig utvikling, oppgavedeling og tallanalyse over i drift. Målet er å øke attraktiviteten til helsearbeidsplasser, sier Svein Jarle Midtøy, prosjektleder for Sammen om framtidens helsetjenester.

Fakta om KLP

KLP er Norges største pensjonsselskap, med avtaler med over 340 kommuner og 30 helseforetak, som også eier KLP. Selskapet forvalter rundt 1 000 milliarder kroner for å sikre fremtidig utbetaling av pensjon.

Fakta om prosjektet

Prosjektet «Sammen om framtidens helsetjenester» utvikler, sammen med alle ansatte på avdelinger, framtidens helsetjenester gjennom medarbeiderdrevet innovasjon. Prosjektet kan vise til gode resultater skapt sammen med alle ansatte på de ulike avdelinger i helsesektor.

www.klp.no

www.framtidenshelsetjenester.no