Inngår samarbeid med KLP

Inngår samarbeid med KLP

Prosjektet «Sammen om framtidens helsetjenester» i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner jobber med innovasjon i helsesektoren. Nå er prosjektet og KLP partnere.  Rådmann i vertskommunen Melhus, Katrine Lereggen, signerer samarbeidsavtalen med KLP på vegne av...
Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Mentor i hjemmetjenesten: – Som natt og dag

Da Inger Agnete Sandøy startet i Skaun hjemmetjeneste hadde hun over 30 års erfaring bak seg. Likevel mener hun det var givende å få utdelt en mentor.  – Selv om jeg har jobbet lenge i samme yrke, så er det fint å ha noen å støtte seg på. Å ha en person som jeg...
– Det er mange fordeler med langvakter

– Det er mange fordeler med langvakter

På korttidsavdelingen på Buen har de ansatte vært med på et forsøk med lengre vakter. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen er godt fornøyd med den nye turnusen. Hjelpepleier Anne Solveig Johnsen mener det er mange fordeler med å jobbe langvakter. Foto: Melhus...